TJÄNSTER & PRODUKTER

Prepress

Vi arbetar med AGFA Apogee Workflow, ett prepress system som bearbetar, kontrollerar och kvalitetssäkrar hela prepress förloppet.

När en tryckfil tas in i systemet är den i trygga händer och systemet genererar även filer eller färgutskrifter för godkännande för att slutligen generera tryckplåtar via CTP.

Länk till AGFA Apogee portalen.

Ladda ner AGFA Apogee WorkFlow instruktionsbok som PDF-fil

Regler för godkännande och utförande av order för tryckeritjänster.