TJÄNSTER & PRODUKTER

Magasin och kataloger

Med heatset och arkoffset under samma tak har vi alla möjligheter att leverera kostnadseffektiva magasin och kataloger med toppkvalitet. I vår senaste tryckpress, en KBA Rapida 6 färgare plus UV lack som dessutom är utrustad med UV tork, kan vi producera ett magasin eller katalog på mindre än 24 timmar från intag till färdigt emballerad produkt. Förutom denna tryckpress installerade via i december 2015 en ny 8 färgare från Heidelberg SX102-8-P, med full automatik och färgkontroll är detta den modernaste arkpress som finns på marknaden idag.

Som erfarna boktryckare är vi även experter på limning och trådbindning. Alla maskiner finns under samma tak och borgar för en snabb och effektiv produktion med full kvalitetssäkring. Vi lämnar aldrig något åt slumpen. Vi bigar t.ex. alla omslag oavsett gramvikt vilket inte är en självklarhet hos andra tryckerier där man ofta falsar omslag på gramvikter upp till 200 gram.

Har du frågor om priser, upplagor, pappersval eller vill diskutera samarbetsavtal, kontakta vår försäljningschef i Sverige.