Svanenmärkt tryckeri

Som Svanenmärkt tryckeri har vi ett helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ.

Genom att fokusera på miljöarbetet kan vi sänka kostnader för avfall och papper (i form av mindre makulatur).

Vi är även godkända för kvalitetssystemet ISO: 9001: 2009 och  jobbar ständigt med att att följa upp och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster.