About us

Certificates

 

 

 

Det nuvarande kvalitetsledningssystemet i bolaget SIA «PNB Print» skapades 2010 i enlighet med den europeiska kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och helt uppdaterades 2016 enligt ISO 9001:2015. För närvarande fungerar vårt kvalitetsledningssystem så att samtliga krav i den ovanstående standarden är fullt ut uppfyllda.

Företaget är ISO-certifierat (enligt 9001: 2015), vilket talar för att vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar kvaliteten på de tjänsterna vi tillhandahåller.

Detta ökar vår konkurrenskraft och bidrar till större förtroende och motivation hos våra kunder och samarbetspartners som upplever att de säkert får en produkt av hög kvalitet, tillverkad med tanke på effektiv resursanvändning.

Mer information om certifikatet kan hittas här.

 

 

Every year since 2010 PNB Print successfully passes audit for FSC® company certification. FSC® (Forest Stewardship Council ®) - an international organization that has created a system of confirmation of environmentally and socially responsible forest management. We guarantee that our primary derivative component paper comes from a forest that is environmentally and socially responsible forestry.

 

More information about this certificate you can find here.

 Product group list you can find here.

 

 

 

In 2013 PNB Print received a Certificate of The Nordic Ecolabel or the White Swan, which is very famous in the Nordic countries. The Certificate confirms compliance in the use of environmentally friendly materials and energy resources.

 

More information about this certificate you can find here.

 

 

Latvian Printers’ Association

The Latvian Printers’ Association, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA), was officially registered in 1997. Currently there are 48 members – printing houses, graphic art suppliers, paper suppliers and graphic art schools.

More information about this certificate you can find here