Om oss

Sertifikater

 

 

Det eksisterende kvalitetsstyringssystemet i selskapet SIA «PNB Print» ble opprettet i 2010 i henhold til den europeiske kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og helt oppdatert i 2016 ifølge ISO 9001:2015. For øyeblikket fungerer vårt kvalitetsstyringssystem slik at samtlige krav i den ovennevnte standarden er fullt ut oppfylt.

Selskapet er ISO-sertifisert (iht. 9001:2015), noe som vitner om at vi kontinuerlig vurderer og forbedrer kvaliteten på de tjenestene som tilbys.

Dette øker vår konkurransekraft og bidrar til større tillit og motivasjon hos våre kunder og samarbeidspartnere som opplever at de sikkert får et produkt av høy kvalitet, fremstilt med tanke på effektiv bruk av ressurser.

Mer informasjon om sertifikatet kan finnes her.

 

 

PNB Print har årlig bestått inspeksjonene for FSC® -firmasertifiseringen siden 2010. FSC®(Forest Stewardship Council ®) - en internasjonal organisasjon som står for verifisering av miljøforsvarlig skogbruk. Vi garanterer at hovedkomponentpapiret vårt er papir fra skoger hvor skogbruk administreres på sosialt og miljøforsvarlig vis.

 

Du kan lese mer informasjon om dette sertifikatet her.

 Du kan få en oversikt over produktgruppelisten her.

 

 

 

I 2013 mottok PNB Print miljømerket Svanemerket (Certificate of The Nordic Ecolabel), som er svært kjent i nordiske land. Merket bekrefter bruk av miljøvennlige materialer og energiressurser.

 

Du kan lese mer informasjon om dette sertifikatet her.

 

 

Den Latviske Trykkforening

~~Den Latviske Trykkforening (”Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” (LPUA)) ble offisielt etablert i 1997. Foreningen består nå av 48 medlemmer – trykkeri, leverandører av grafisk kunst, papirleverandører og kunstskoler.

Du kan lese mer informasjon om dette sertifikatet her.