PNB Printin yleiset ehdot

PNB Printin yleiset ehdot

1. Tarjoukset
Kaikki tarjoukset perustuvat asiakkaan kirjalliseen tiedusteluun. Hintatarjouksen vastaanotettuaan asiakasta kehotetaan kiinnittämään asianmukaista huolellisuutta tarkastaessaan tarjouksia ennen töiden etenemistä.
Tarjous on voimassa kuukauden siitä päivästä, kun se on annettu.
Jos asiakas ei ole veronmaksaja kotimaassaan tai jos hän ei ole antanut veronmaksajan rekisteröintinumeroaan, PNB Print verottaa hänen tuotteistaan Latvian lain mukaisesti 21% arvonlisäveroa.
 
Tarjouksessa mainittuun hintaan ja toimituspäivämääriin tehdään muutoksia, jos asiakas muuttaa määrityksiä sen jälkeen, kun on saanut ensimmäisen tarjouksen.
 
2. Tilausten tekeminen
Asiakas tekee tilauksen kirjallisena, antaa kaikki työn määritykset, tarkan painoksen, ajan tiedoston toimitukselle ja valmiiden tuotteiden odotetun toimitusajan. Tilaus katsotaan hyväksytyksi vain, kun PNB Print on lähettänyt takaisin tilausvahvistuksen, joka sisältää odotetun toimitusajan hyväksynnän. Asiakkaan tulee tehdä tilaus ajoissa, ainakin kaksi viikkoa ennen tiedostojen luovutusta.
Jos asiakas muuttaa materiaaleja tai määrityksiä sen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu, PNB Printillä on oikeus vaatia maksua tilatuista materiaaleista ja tarkistaa hintaa muuttuneiden määritysten mukaan. PNB Print voi muuttaa kaikkia aikaisemmin sovittuja tuotantopäiviä.
Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen tai myöhästyttää tiedostoja yli 1 kuukauden sen jälkeen, kun PNB Print on vahvistanut sen, asiakkaan tulee maksaa kaikki tilatut materiaalit ja säilytystila, jos muuhun sopimukseen ei voida päästä.
Jos asiakas viivästyttää tiedoston toimitusta, täytyy sopia uusi toimituspäivä tuotteille. Jos myöhäinen toimitus voidaan kompensoida PNB Printin työntekijöiden ylityöllä, niin asiakkaalta peritään maksu tästä ylityöstä hänen etukäteen antamallaan kirjallisella suostumuksella, joka ensin vastaanotetaan sähköpostilla ja sen jälkeen lähetetään postitse PNB Printin viralliseen osoitteeseen Jansili, Silakrogs, Ropazu district, LV-2133
 
Asiakkaalta veloitetaan ylimääräistä, jos hän tarvitsee toisen joukon sinikopioita tai värivedoksia, mikäli tätä ei ole sisällytetty ensimmäiseen tarjoukseen.
 
Jos asiakas on tilannut yksivärisen työn määrittämättä musteen väriä, PNB Print olettaa tämän värin olevan musta. Jos tiedostojen vastaanottamisen jälkeen väri osoittautuu joksikin muuksi kuin tavallinen musta, PNB Print muuttaa hintaa sen mukaisesti.
PNB Print tekee kaikkensa valmistaakseen tuotteita kiireellisesti pyynnöstä, jos asiakas hyväksyy tarjotut saatavilla olevat materiaalivalinnat ja ylityökulut sekä muut tilauksen kiireellisyyteen liittyvät kustannukset.
 
3. Alihankinta
PNB Printillä on alihankintaoikeus, ellei asiakas erikseen rajoita sitä.  PNB Print vastaa alihankintana teetetyn työn laadusta samoin kuin omasta suorituksestaan.
 
4. Tiedoston toimitus
Kaikki hintatarjoukset perustuvat tulostusvalmiisiin PDF-tiedostoihin (katso verkkosivulta ohjeita PDF-tiedoston tekoon) www.pnbprint.eu
Jos asiakas on antanut tiedostoja, jotka eivät vastaa PNB Printin vaatimuksia, PNB Print voi tehdä tarvittavat muutokset PNB Printin aikaisemmalla sopimuksella lisäkustannuksista. Pienet tekniset epätäydellisyydet, jotka eivät ylitä1 tunnin työtä, veloitetaan ottamatta yhteyttä asiakkaaseen, ja lisäkustannukset lisätään laskuun.
 
Jos elementtejä on RGB-muodossa ja PNB Print on pyytänyt automaattista muuntoa CMYK-muotoon, painaja ei vastaa muunnettujen kuvien värien yhdenmukaisuudesta.
 
Jos toimitettujen tiedostojen laatu ei vastaa PNB Printin vaatimuksia ja tämä on varoittanut siitä asiakasta (sähköpostitse), PNB Print ei vastaa painotyön tuloksesta.
 
5. Sinikopioiden ja värivedosten hyväksyntä
Tiedostojen vastaanottamisen jälkeen PNB Print lähettää asiakkaalle kopion sinikopioista tai digitaaliset vedokset internetin kautta sekä kansivedokset, ellei ole sovittu toisin. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa huolellisesti materiaalit ja hyväksyä ne kirjallisesti sähköpostilla.
Jos asiakas päättää olla tekemättä korjauksia itse, kaikki ohjeet PNB Printille korjauksista toimitettuihin sinikopioidin, digitaalisiin vedoksiin ja värivedoksiin tulee antaa kirjallisina ja ne veloitetaan tuntitaksalla, ja asiakkaalle ilmoitetaan kaikista kuluista sähköpostitse.
Kaikkien muutosten jälkeen asiakas hyväksyy kaikki PNB Printin tekemät muutokset. Asiakas saa verkkovedoksen.
 
Jos asiakas ei ole tilannut värivedosta vaan on antanut aiemmin painetun kopion omasta värivedoksestaan painotuotannon näytteenä PNB Print yrittää valmistaa näytettä mahdollisimman vastaavan tuotteen, mutta ei voi taata tarkkaa tulosta prosesseissa käytettyjen mahdollisesti erilaisten teknologioiden ja ICC-profiilien vuoksi.
 
Jos asiakas vaatii koepainoksen ennen pääpainosta, tämä katsotaan erilliseksi tilaukseksi ja siitä veloitetaan sen mukaisesti.
 
6. Asiakkaan omaisuus ja sähköinen tallennus
Asiakkaan toimittamat levyt, nauhat ja muunlaiset materiaalit jäävät asiakkaan omaisuudeksi ja, ellei ole kirjallisesti sovittu muuta, ne palautetaan asiakkaalle sen jälkeen, kun tilaus on suoritettu loppuun. PNB Printin vastuu tästä omaisuudesta ei ylitä postivakuutuksesta saatavaa summaa. Muuta vakuutusturvaa voidaan saada, jos julkaisija on pyytänyt sitä kirjallisesti ja maksanut ylimääräiset kustannukset.
Jos asiakkaat korjausten jälkeen pyytävät PNB Printiä kopioimaan tiedostojen viimeisen version tai säilyttämään materiaalin uusintapainoksia varten, PNB Printillä on oikeus veloittaa palvelusta. Tiedostot säilytetään PNB:llä laskun päivämäärään saakka.
 
7. Paperivaraston käsittely
Kaikesta paperista tai muista raaka-aineista, jotka asiakas on toimittanut työnsä tuotantoa varten, PNB veloittaa käsittely- ja säilytysmaksun aiemman sopimuksen mukaisesti.
 
8. Painoprosessi
Painaminen tehdään yleensä vakiomustetiheyksillä ja materiaalin ja laitteiston toimittajien suosittelemalla kokonaismustepeitolla. Jos asiakas vaatii korkeampaa mustetiheyttä tai jos kokonaismustepeitto ylittää 300%, PNB Print ei vastaa mahdollisista takaiskuista eikä kuivumisajasta.
 
Mahdolliset poikkeamat hyväksytystä värivedoksesta, jotka asiakas haluaisi saavutettavan painoprosessissa ja joihin liittyy painokoneiden seisonta-aikaa, ovat lisämaksullisia.
Jos PNB Printin täytyy pysäyttää painaminen odottaessaan asiakkaan ohjeita, tästä veloitetaan asiakkaalta lisämaksua.
Työn keskeyttäminen asiakkaan ohjeistuksesta vähintään 30 päivän ajaksi oikeuttaa PNB Printin täyteen maksuun materiaaleista ja keskeytyksen aikaan käynnissä olleesta työstä ja varastoinnista. PNB Print tarkistaa ennen jatkamista tuotantoaikataulun ja tarjouksen keskeneräiseltä osalta.
 
Jos asiakas toimittaa erityisiä kohteita sisällytettäväksi tai käytettäväksi tuotantoon, PNB Print hyväksyy lähetyksen annettujen toimitusasiakirjojen mukaisesti eikä vastaa toimitettujen kohteiden todellisesta lukumäärästä.
Painaja tekee kaikkensa toimittaakseen mainitun määrän. Kaikki tarjoukset perustuvat kuitenkin +/- marginaaliin.
•         ±4% 20 000 kpl:n painoksille, mutta korkeintaan 400 kpl
•         ±2% 20000 – 50 000 kpl:n painoksille, mutta korkeintaan 500 kpl
•         ±1% yli 50 000 kappaleen painoksille.

Lasku esitetään toimitettujen tuotteiden todellisen määrän mukaan.
Mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Tämän ajan jälkeen vaatimuksia ei hyväksytä.
 
9. Toimitus
Ellei ole muutoin määritelty, toimitus yhteen osoitteeseen yhdellä kuljetuksella sisältyy hintatarjoukseen. Toimitusehdot ovat toimitettuna määräpaikalle.
Jos toimitusmäärityksiä muutetaan, PNB Print veloittaa niiden mukaisesti ajankohtaisilla hinnoilla.
Asiakas antaa toimitusosoitteen vähintään viikkoa ennen toimitusta. Myöhästymistapauksissa PNB Print ei voi taata toimituksen määräaikaa noudattavia kuljetusjärjestelyitä.
Mikäli sovitaan kiireellisestä toimituksesta, kaikki siihen liittyvät kulut peritään lisämaksulla.
 
10. Maksuehdot
Ellei muuta ole sovittu PNB Printin ja asiakkaan välillä, PNB Printin lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivää laskun päiväyksestä. Mahdolliset perintäkulut asiakkaan veloista tulevat asiakkaan maksettaviksi.
Eräpäivän jälkeen peritään päivittäinen 0.05%:n suuruinen korko jokaiselta myöhästymispäivältä.
PNB Printillä on oikeus käyttää factoring-palveluita asiakkaan maksujen perimiseen.
 
11. Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa täydestä tai osittaisesta velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä, jos tämä aiheutuu force majeure -olosuhteista, joita osapuolet eivät olisi voineet ennakoida, estää tai vaikuttaa ja joiden esiintyminen ei ollut osapuolten hallittavissa.
 
12. Riitojen ratkaisu
Kaikki riidat osapuolten välillä ratkaistaan neuvotteluilla, mutta jos sopimukseen ei päästä, riita viedään vaatimuksen tekijän valinnan mukaan joko Latvian liikepankkien yhdistyksen välitystuomioistuimeen Riiassa (yhdistetty rekisterinumero 40003746396 välitystuomioistuinten rekisterissä) tai Riian kaupallisten riitojen välitystuomioistuimeen Riiassa (yhdistetty rekisterinumero No. 40003746396 välitystuomioistuinten rekisterissä) ja tutkitaan yhden välimiehen toimesta asianmukaisen sovittelutuomioistuimen säännösten mukaisesti. Sopimuksen ehtojen tulkinta ja sopimuksesta johtuvat keskinäiset suhteet ovat Latvian tasavallan lakien ja asetusten alaisia.
 
PNB Printin yleiset ehdot