PNB Print's generelle samarbejdsbetingelser

PNB Print's generelle samarbejdsbetingelser

1.Tilbud

Alle beregninger er foretaget i henhold til kundens skriftlige forespørgsel. Efter kunden har modtaget sit tilbud, er det meget tilrådeligt, at kunden laver en kontrol over de angivne data i tilbuddet før videre behandling af ordren.

Vores tilbud gælder en måned fra den dato, vi sender det til kunden. Hvis en udenlandsk kunde ikke beskattes i sin hjemland, eller hvis kunden ikke anmelder et skatteyders registreringsnummer, vil regningen omfatte 21% moms ifølge Letlands lovgivning.

Hvis kunden foretager ændringer i specifikation af ordren efter at have modtaget det første pristilbud, beholder PNB Print ret til at foretage ændringer på prisen og leveringsfristerne.

2. Ordreplacering

Kunden skal foretage en bestilling skriftligt, ved at angive den planlagte tryksags specifikation og oplag, leveringsdatoen af filer til os og den forventede leveringstid af slutprodukterne. Ordren bliver betragtet som modtaget, kun efter PNB Print har sendt en ordrebekræftelse til kunden, som indeholder den forventede leveringstid. Kunden skal bekræfte ordren mindst to uger før der bliver indsendt filer til os.

Hvis kunden ændrer materialer eller specifikation på tryksagen efter godkendelse af ordren, har PNB Print ret til at kræve en betaling for de bestilte materialer og gennemgå/justere prisen efter de ændrede specifikationer, samt ændre tidligere aftalte fremstillings- og leveringsdatoer.

I tilfælde, hvis kunden aflyser sin ordre eller forsinker insendelse af filer mere end 1 måned efter PNB Print har bekræftet ordren, og der er ikke nået en anden aftale, skal kunden betale for alle de bestilte materialer og deres opbevaring.
Hvis kunden er forsinket med indsendelse af filer, aftaler begge sider en ny leveringstid på den færdige produktion. Hvis der er mulighed for at kompensere forsinkelse af de indsendte filer, ved at arbejde overarbejde her hos PNB Print, skal kunden betale for det overarbejde. Betalingen for overarbejde bliver aftalt med kunden på forhånd, ved at modtage en skriftlig bekræftelse på e-mail. Bagefter skal bekræftelsen sendes med posten til PNB Print’s juridiske adresse: PNB Print, Jāņsili, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133.

Hvis kunden bestiller ekstra prøver eller farveprøver, som ikke var indholdt i den oprindelige ordre, bliver kunden opkrævet et ekstra gebyr.
Hvis kunden har bestilt en ensfarvet tryk, uden at oplyse nogen farve, tager vi som udgangspunkt at farven skal være sort. Hvis der, efter vi modtager filer, bliver konstateret, at trykningen skal være i anden farve, laver PNB Print en korrektion i pristilbud.

PNB Print garanterer at lave umiddelbare opgaver, hvis kunden er klar til at vælge materialer fra PNB Print’s tilgængelige vifte af materialer  og betale det overarbejde i forbindelse med hastighed af ordren.

3. Underleverandører

PNB Print har ret til at indgå kontrakter med underleverandører, hvis kunden ikke har angivet en anden information. PNB Print er ansvarlig for arbejdskvalitet af underleverandøren på samme måde, som for sin egen arbejdskvalitet.

4. Indsendelse af filer

Alle tilbud er beregnet i henhold til PDF filer som sendes til os. (Vejledningen om PDF filer findes på vores hjemmeside.)
Hvis kunden har indsendt filer, som ikke opfylder PNB Print’s krav, kan PNB Print lave de nødvendige ændringer, ved at aftale ekstra udgifter med kunden før ændringer. Små tekniske fejl, som rettes hurtigt, (tiden overstiger ikke 1 time), bliver rettet uden at tale med kunden om ekstra udgifter, og rettelser og ændringer vil blive faktureret.

Hvis filerne indeholder RGB farverummet og PNB Print skal lave en automatisk konvertering til CMYK, tager PNB Print intet ansvar om farveoverensstemmelse i konverterede filer.

Hvis filerne ikke svarer til PNB Print's krav og kunden er blevet informeret om dette skriftligt via e-mail, tager PNB Print intet ansvar om resultatet.

5. Godkendelse af prøver

Efter at have modtaget filer fra kunden, vil PNB Print sende en elektronisk prøve eller et plot. Kunden tjekker prøven og godkender den skriftligt.
Hvis kunden bestemmer at ikke lave nogle rettelser i filerne selv, skal alle instruktioner om de nødvendige rettelser skrives til PNB Print på e-mail. Alle rettelser bliver foretaget for et ekstra gebyr, i henhold til timelønssats af opgaven. Kunden bliver informeret om ekstra omkostninger skriftligt.

Hvis kunden ikke har bestilt PNB Print ‘s farveprøve, men har afgivet som et eksempel en tidligere tryksag eller sin egen farveprøve, gør PNB Print alt muligt for at det slutprodukt ville matche prøven.
Hvis kunden bestiller en testtryk før trykning af hele oplaget, bliver det beregnet som ekstra arbejde og kunden betaler et ekstra beløb.

6. Kundens ejendom og elektronisk opbevaring

Elektroniske databærere og andre materialer, modtaget fra kunden, er  kundens ejendom, hvis ikke andet er aftalt. Efter udførelse af ordren bliver materialerne returneret tilbage til kunden.
PNB Print’s finansielle ansvar for disse materialer overstiger ikke standart beløb, som refunderes af forsikringen. Kunden kan få en ekstra forsikring, hvis der er skrevet en anmodning om det til os (på e-mail) og kunden er klar til at dække de ekstra udgifter.

Efter korrektion af filer, hvis kunden beder PNB Print om at fordoble den nyeste version af filerne eller opbevare materialer til genoptryk, beholder PNB Print ret til at opkræve kunden et ekstra gebyr for denne tjeneste. Filerne bliver opbevaret hos PNB Print til datoen, oplyst i regningen.

7. Opbevaring af papir

Kunden kan betale et ekstra gebyr, hvis der opbevares papir eller andre råvarer hos PNB Print, leveret af kunden til en fremstilling. Det aftales mellem begge sider på forhånd.

8.Trykprocess

Trykning sker ved at anvende en standart blækstæthed og en fælles blækdækning i henhold til anbefalinger af fabrikanterne. Hvis kunden kræver blæk med en højere tæthed, eller, hvis den fælles farvedækning overstiger 300%, tager PNB Print ikke ansvar for mulige farveaftryk og tørretid.

Alle afgivelser fra den godkendte farveprøve, som kunden bestemmer at kræve, ved at være til stede ved trykningsprocessen og som forudser en tomgang af trykmaskinen, bliver foretaget for et ekstra gebyr.

Hvis PNB Print skal stoppe en trykning, for at afvente instruktioner fra kunden, betaler kunden for denne forsinkelse et ekstra gebyr.

Stop af opgaver, ifølge kundens instruktioner,  i en periode på 30 dage eller mere, giver os ret til at kræve et gebyr for materialer og arbejde, samt produktions opbevaring for denne periode.

Før genstart af processen er PNB Print berettiget at gennemgå fristerne og prisen på den oplagsdelen, som ikke er fremstillet endnu.

Hvis kunden leverer komponenter eller supplerende materialer, som skal indeholdes i slutproduktionen eller skal anvendes i fremstillingsprocessen, accepterer PNB Print materialerne i henhold til oplyste data i leveringsdokumenter og tager ikke ansvar for antal af leverede enheder.

PNB Print gør alt muligt for at levere den angivne produktionsmængde i ordren. Alle tilbud forudser dog en afgivelse:

• ± 4% i oplag fra 20 000 stk., men ikke mere end 400 stk.
• ±2% i oplag fra 20 000 stk. til 50,000 stk., men ikke mere end 500 stk.
• ±1% i oplag over 50 000 stk.

Regningen bliver justeret svarende til den faktiske mængde af leverede produktion.

Klager skal afgives skriftligt i løbet af 14 dage efter man har modtaget produktionen, senere bliver klager ikke gennemset.

9. Levering

Leveringsudgifter på én forsendelse til én adresse er inkluderet i tilbud, medmindre andet er angivet. Leveringsbetingelser -DAP.

Hvis leveringsspecifikationen bliver ændret, ændrer PNB Print betalingen for levering i henhold til prisen, som gælder på det tidspunkt.

Kunden informerer PNB Print om leveringsadresse mindst én uge før afsendelse af produktionen. Hvis vi modtager adressen senere, kan vi ikke sikre leveringen i henhold til den planlagte tidsplan.

Hvis kunden ønsker en umiddelbar levering, skal kunden dække alle ekstra udgifter i forbindelse med dette.

10. Betalingsbetingelser

Betaling for PNB Print’s service skal foretages i løbet af 30 kalenderdage fra udskrivningsdato af regningen. Alle udgifter i forbindelse med inkassoomkostninger bliver betalt af kunden. Efter slut af betalingsfristen, pålægges der en bøde på 0,05% af fakturabeløbet for hver forsinkede dag. PNB Print er berettiget til at anvende faktoring for at genvinde bøden.

11. Force majeure

Hvis der er sket ekstraordinære situationer, som partnere ikke har kontrol over, og som umuliggør at kontrakten bliver udført, er begge sider ikke ansvarlige for det. Force majeure er en hændelse man ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.

12. Løsning af tvister

Evenuelle tvister, uenighed eller krav, som rammer kundens ordre, undersøges og løses mellem begge sider. Hvis begge sider ikke kan blive enige, skal sagen indsendes til Letlands domstole.